Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring dekker selgers ansvar etter avhendigsloven for feil og mangler i 5 år etter salget. Det påløper ingen kostnader med tegning av forsikring. Premiebeløpet blir trekt av salgssummen når eiendommen er solgt.

Eierskifteforsikring må være registrert før boligen legges ut for salg.

Premietabell eierskifteforsikring
 • For alle boliger med andelsnummer i blokk (mer enn 4 leiligheter i mer enn 2. etg.):
  • Premiesats: 2,0 ‰ – Minimumspremie: kr. 2.000,- – Maksimumspremie: kr 20.000,-
 • For andre boliger med andelsnummer:
  • Premiesats: 3,3 ‰ – Minimumspremie: kr. 3.300,- – Maksimumspremie: kr. 20.000,-
 • For alle boliger med seksjonsnummer:
  • Premiesats: 3,3 ‰ – Minimumspremie: kr. 3.300,- – Maksimumspremie: kr. 20.000,-
 • For alle eiendommer og tomter med eget bruksnummer:
  • Uten Boligsalgsrapport: – Premiesats: 5,25 ‰ – Minimumspremie: kr. 7.500,- – Maksimumspremie: kr. 40.000,-
  • Med Boligsalgsrapport: – Premiesats: 4,25 ‰ – Minimumspremie: kr. 7.500,- – Maksimumspremie: kr. 40.000,-

Hentet fra vilkårene: (utsnitt)

 • Disse satsene er forbeholdt eiendommer/leiligheter som selges med ”AS IS” kontrakt.
 • For eiendommer/leiligheter som IKKE selges ”AS IS” beregnes det dobbel premie.
 • Det er krav til at det foreligger minimum verdi- og lånetakst ved tegning av eierskifteforsikring. Taksten kan ikke være eldre enn 6 mnd.
 • Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller: – mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende ledd, søsken, eller – mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller – når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom – etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
 • Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Skjema for registrering av eierskifteforsikring

 • Matrikkelinformasjon:

 • Gårdsnummer i matrikkel
 • Er eiendommen seksjonert så skriv inn tinglyst seksjonsnr.
 • Hvis det er en festeeiendom så skriv inn tinglyst festenr.
 • Velg den eiendomstypen som bekriver eiendommen best. Hvis det ikke passer så velg "annet"
 • Hvis eiendommen er bebygd så oppgi hvilken type bygningsmasse som er oppført
 • Borettslagsandel:

  Fyll inn hvis forsikringen gjelder borettslagsandel
 • Org nr. finner du ved å se i dokumentasjonen fra borettslaget eller søk det opp på www.brreg.no
 • Eierseksjon:

  Fyll inn dersom forsikringen gjelder en eierseksjon
 • Navnet på forretningsfører for sameiet. Navnet kan også være firmanavn.
 • Informasjon om selger(e):

 • Bruk mobil nr. hvis mulig.
 • Bankens navn, kontaktperson og tlf/epost.
 • Godkjente filtyper: pdf, jpg, png.
  Du kan også sende dette på epost til post@fjordadvokat.no hvis du heller ønsker det
 • Merknad:

 • Hvis du har tilleggsinformasjon så skriv dette inn her
 • Vennligst følg beskrivelsen under