Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring dekker selgers ansvar etter avhendigsloven for feil og mangler i 5 år etter salget. Det påløper ingen kostnader med tegning av forsikring. Premiebeløpet blir trekt av salgssummen når eiendommen er solgt.

Premietabell fra vårt oversikringsselskap AmTrust får du ved å henvende deg til oss på telefon eller epost.

Eierskifteforsikring må være registrert hos oss før boligen legges ut for salg. Dette gjelder også annonsering/deling på sosiale medier.